16.3.2018 | Αποδοχή Εθελοντικής Προσφοράς Υπηρεσίας από μη Μέλη

Στην Αθήνα σήμερα 16 Μαρτίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία Κοινωνική Συνεταιριστική επιχείρηση (knowl) για την εκπαίδευση και δια βίου μάθηση και τον διακριτικό τίτλο knowl σε έκτακτη Συνεδρίαση στα γραφεία της Εταιρείας, επί της οδού Αχαρνών 335, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Σαλαμούρη Ιωάννη.