Επιταχυντής απασχολησιμοτητασ στην πρασινη οικονομια
Για όσους/ες ζουν στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας & Θεσσαλίας
Μια πρωτοβουλία της MYTILINEOS
σε συνεργασία με τη knowl

Εμπνεύσου, ονειρεύσου & σχεδίασε,
διεκδίκησε τη ζωή σου

Συνδύασε τα δυνατά σημεία και διαπροσωπικές δεξιότητες σου για την επίτευξη των στόχων σου
Αξιοποίησε τις πιο σύγχρονες τάσεις, εργαλεία και τεχνικές για την ανάπτυξή σου

Άμεση η ανάγκη για πλήρωση θέσεων εργασίας που δημιουργούνται στην πράσινη οικονομία

Αναγκαία συστατικά της πράσινης μετάβασης:
• αναβάθμιση δεξιοτήτων (upskilling)
• επανακατάρτιση (reskilling)

Η δημιουργία «πράσινων επαγγελμάτων» μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού, τόσο σε αστικές και ημιαστικές περιοχές. Κατανοώντας την ανάγκη, υλοποιούμε, σε συνεργασία με την εταιρεία MYTILINEOS, το Πρόγραμμα #GreenMakers

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ
#GREENMAKERS?

Ένα strengths-based πρόγραμμα Επιτάχυνσης Δεξιοτήτων και Απασχολησιμότητας, με σαφή επαγγελματικό (επανα)προσανατολισμό, καθοδήγηση, soft upskilling και πρακτικά εργαλεία.

Σε 6 μόλις μήνες θα υλοποιηθούν 2 εντατικοί πράσινοι Κύκλοι στις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας + Θεσσαλίας με στόχο να εμπνεύσουμε και να ενδυναμώσουμε 100 άνεργους /υποαπασχολούμενους / νέους και νέες, να ονειρευτούν, να σχεδιάσουν και να διεκδικήσουν ένα βιώσιμο παρόν και μέλλον.

Προσφέρουμε, χωρίς κόστος, σε όλους τους συμμετέχοντες / ουσες:
• 20 ώρες εξατομικευμένης εκπαίδευσης σε soft, hard και digital skills ανά άτομο
• Εντοπισμός και Ανάλυση Δυνατών Σημείων
• Συνεδρίες ενδυνάμωσης
• Βιογραφικά για όλους
• Προσομοίωση συνέντευξης
• Διασύνδεση με την αγορά εργασίας

Το προγραμμα εντάσσεται στις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της MYTILINEOS που υλοποιεί στο πλαίσιο της στήριξης των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης για Μηδενική φτώχεια (1), Αξιοπρεπή Εργασία & Οικονομική Ανάπτυξη (8), Βιώσιμες Πόλεις & Κοινότητες (11) και Δράση για το Κλίμα (13).
Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της MYTILINEOS που υλοποιεί στο πλαίσιο της στήριξης των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης με ορίζοντα το 2030.
Η MYTILINEOS έχοντας αναγνωρίσει την ενίσχυση της απασχόλησης ως βασικό πυλώνα της κοινωνικής της πολιτικής, εστιάζει τις προσπάθειές της στην προετοιμασία ποιοτικών και βιώσιμων θέσεων εργασίας.
H Κοιν. Σ. Επ. knowl λαμβάνει κάθε μέριμνα αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια των πληροφοριών που εμφανίζονται σε αυτή την ιστοσελίδα.

H Κοιν. Σ. Επ. knowl δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για ανακρίβειες περιεχόμενου ή/και πληροφοριών που αναρτώνται στην ιστοσελίδα από τρίτα μέρη.

Οι απόψεις που εκφράζονται στην ιστοσελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη τις επίσημες θέσεις της Κοιν. Σ. Επ. knowl.

Η αναπαραγωγή και η διάχυση του περιεχομένου που αναρτάται στην παρούσα ιστοσελίδα επιτρέπεται και ενθαρρύνεται αρκεί η ιστοσελίδα να αναφέρεται ως η πηγή των υπό διάχυση // αναπαραγωγή των πληροφοριών.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ GDPR: H Κοιν. Σ. Επ. knowl, σεβόμενη την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR), σας ενημερώνει ότι διαχειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση τις αρχές που απορρέουν από τον ανωτέρω κανονισμό, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ενημέρωσή σας (μέσω newsletter ή τηλεφωνικά) αναφορικά με τις δράσεις μας.