Με την
υποστήριξη
Φορέας
υλοποίησης

Mόνο το 23% των αποφοίτων δομών ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, και ΙΕΚ συνεχίζουν να εργάζονται έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση της φοίτησής τους.

Ποσοστό που μοιάζει χαμηλό - ίσως απογοητευτικό, ενισχυμένο και από στοιχεία της Eurostat, που εμφανίζουν το ποσοστό των άνεργων νέων στη χώρα μας να αγγίζει το 27,3% (Αποτελεσματικότητα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Ελλάδα, Οργανισμός Έρευνας + Ανάλυσης, 2022).

Ένας τρόπος για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος μετάβασης είναι η στενότερη σύνδεση σπουδαστών και νέων αποφοίτων με προγράμματα επανακατάρτισης και ενίσχυσης δεξιοτήτων, άμεσα συνδεδεμένα με πραγματικές ανάγκες τη Αγοράς, και με θέσεις εργασίας σε Επιχειρήσεις & Οργανισμούς.

Επιτακτική κρίνεται η επένδυση σύγχρονων κοινωνιών στη συνεχιζόμενη κατάρτιση για να αντιμετωπιστούν οι αναντιστοιχίες δεξιοτήτων και να εξασφαλιστεί η ένταξη ή η επανένταξη στην αγορά εργασίας.

«Η επένδυση στην εκπαίδευση και τις δεξιότητες βοηθά να μεταβεί μια οικονομία προς δραστηριότητες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και δυναμικούς τομείς ανάπτυξης» (ILO, 2008).

21 εκατομμύρια εργαζόμενοι θα χρειαστεί να συμμετέχουν σε προγράμματα επανακατάρτισης έως το 2030 και λόγω τεχνολογικών εξελίξεων το 40% του ανθρώπινου δυναμικού θα χρειαστεί αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους (Έκθεση του ΣΕΒ, Special report, 2020).

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
WORK READY

Το πρόγραμμα Work Ready παρέχεται δωρεάν στους/στις ωφελούμενους/ες συνιστά Εντατικό Κύκλο Αναβάθμισης Δεξιοτήτων με 4μηνη διάρκεια, και προσφέρει υψηλού επιπέδου επαγγελματική κατάρτιση + σύγχρονα εργαλεία ενδυνάμωσης σε κάθε συμμετέχοντα/ουσα.

Η παρακολούθηση των συνεδριών και εκπαιδεύσεων θα γίνεται προγραμματισμένα, διά ζώσης και διαδικτυακά, με τη συμβολή πιστοποιημένων συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού και έμπειρων επαγγελματιών της Αγοράς Εργασίας.

Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Work Ready ΔΕΝ αποκλείει την ένταξη σε προγράμματα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

Γενικά κριτήρια επιλογής συμμετεχόντων/ουσών ορίζονται:

 • Νέοι/ες Απόφοιτοι/ες ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΕΣΚ, ΙΕΚ (χωρίς επαγγελματική απασχόληση που επιθυμούν αναβαθμισμένες δεξιότητες)
 • Ενήλικα άτομα
 • Γνώση ελληνικής γλώσσας (μητρική ή πολύ καλή χρήση)
 • Γνώση αγγλικής γλώσσας (καλή χρήση)
 • Κάτοικοι Αττικής
 • Διάθεση για δέσμευση στο Πρόγραμμα
ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ
 • 25 ώρες ανά άτομο συμβουλευτική + κατάρτιση δεξιοτήτων
 • Εξατομικευμένη Διάγνωση Δυνατών Σημείων
 • Συνεδρίες ενδυνάμωσης
 • Δημιουργία σύγχρονου Βιογραφικού
 • Προσομοίωση συνέντευξης
 • Επιχειρηματικό mentoring
 • Διασύνδεση με την αγορά εργασίας
 • Βεβαίωση Συμμετοχής
ΟΦΕΛΗ
 • Αξιοποιούμε δυνατότητες και ταλέντα
 • Επιταχύνουμε τον ρυθμό της αλλαγής νοοτροπίας
 • Βελτιώνουμε τη ζωή ατόμων και κοινοτήτων μέσω καλύτερων επαγγελματικών + οικονομικών ευκαιριών

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο βραβευμένων κοινωνικών πρωτοβουλιών που υλοποιεί εδώ και 8 έτη η Κοιν.Σ.Επ. knowl, καταγράφοντας εντυπωσιακά μετρήσιμα αποτελέσματα (1 στους 2 βρίσκει εργασία βάσει του επαγγελματικού του στόχου) με πληθώρα καλών μαρτυριών, και με απόδοση κοινωνικού αντικτύπου μέτρησης, από ανεξάρτητο επιστημονικό φορέα, SROI 3.53.

Ο σημαντικός κοινωνικός απολογισμός προκύπτει κυρίως από το πρότυπο μοντέλο εξατομικευμένης κατάρτισης/συμβουλευτικής που (α) αξιοποιεί εξειδικευμένα -υψηλών προδιαγραφών- μαθησιακά εργαλεία και μεθόδους και (β) εφαρμόζει καινοτόμο μεθοδολογία, μεταφέροντας ολιστικά και άμεσα αξιοποιήσιμη θεωρητική και πρακτική γνώση, βάσει του «θέλω και μπορώ» κάθε ανθρώπου ατομικά, ταιριάζοντας έτσι το επαγγελματικό προφίλ με την επιθυμητή θέση εργασίας και επιτυγχάνοντας την απευθείας διασύνδεση με την αγορά εργασίας.

Η προτεινόμενη δράση ανταποκρίνεται στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης
(1) Μηδενική φτώχεια
(8) Αξιοπρεπής Εργασία & Οικονομική Ανάπτυξη (10) Λιγότερες ανισότητες
Corporate partners
H Κοιν. Σ. Επ. knowl λαμβάνει κάθε μέριμνα αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια των πληροφοριών που εμφανίζονται σε αυτή την ιστοσελίδα.

H Κοιν. Σ. Επ. knowl δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για ανακρίβειες περιεχόμενου ή/και πληροφοριών που αναρτώνται στην ιστοσελίδα από τρίτα μέρη.

Οι απόψεις που εκφράζονται στην ιστοσελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη τις επίσημες θέσεις της Κοιν. Σ. Επ. knowl.

Η αναπαραγωγή και η διάχυση του περιεχομένου που αναρτάται στην παρούσα ιστοσελίδα επιτρέπεται και ενθαρρύνεται αρκεί η ιστοσελίδα να αναφέρεται ως η πηγή των υπό διάχυση // αναπαραγωγή των πληροφοριών.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ GDPR: H Κοιν. Σ. Επ. knowl, σεβόμενη την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR), σας ενημερώνει ότι διαχειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση τις αρχές που απορρέουν από τον ανωτέρω κανονισμό, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ενημέρωσή σας (μέσω newsletter ή τηλεφωνικά) αναφορικά με τις δράσεις μας.